Business Insights

In deze fase krijgen organisaties aandacht voor de bijdrage die data kan leveren aan het begrijpen waarom dingen gebeuren. De termen big data en geavanceerde analyses vallen vaak in deze fase.

Identificeer bruikbare inzichten

In deze fase worden wordt steeds meer data uit meerdere bronnen verzameld, en kijkt men specifiek naar trends en verbanden: hoe komt het dat dingen lopen zoals ze lopen en kunnen we een uitkomst voorspellen?

De rol van een data scientist wordt belangrijk bij het toepassen van steeds geavanceerdere analyse-algoritmen op de toenemende hoeveelheid data die wordt opgeslagen in data lakes.

 

Orbit SVG_Data Maturity Model NL phase2 illust
spacers

Business Insights

Door gedetailleerdere data, uit meerdere bronnen te verzamelen, en geavanceerde analysetechnieken toe te passen, is het mogelijk om tot betere inzichten te komen die de business ondersteunen.