Data Science

Een vakgebied dat verschillende tools, algoritmes en machine learning gebruikt om verbanden te leggen en waardevolle inzichten uit ruwe data te verkrijgen.

Waarom data science?

In het verleden werden bedrijfsgegevens opgeslagen traditionele systemen en waren meestal gestructureerd en klein van formaat, waardoor ze relatief makkelijk door BI-tools geanalyseerd konden worden.

Tegenwoordig komen gegevens uit verschillende bronnen, zoals financiële logboeken, tekstbestanden, multimedia-vormen, sensoren, meetinstrumenten etc. BI-tools zijn niet in meer in staat om deze enorme hoeveelheid en verscheidenheid aan gegevens te verwerken. Daarom hebben we meer complexe en geavanceerde analytische tools en algoritmen nodig om deze data te kunnen verwerken, analyseren en om er zinvolle inzichten uit te halen.

structuredVsUnstructuredIgneos
spacers

Haal kennis en inzichten uit ruwe data

Data science is een multidisciplinair vakgebied dat zich richt op het vinden van bruikbare inzichten uit grote sets gestructureerde en ongestructureerde data.

Data science experts voeren niet alleen verkennende data analyses uit voor het verkrijgen van inzichten, maar gebruiken ook verschillende technieken om antwoorden op vragen te verkrijgen. Hierbij worden computerwetenschap, voorspellende analyses, statistieken en machine learning geïntegreerd om zeer grote datasets te ontginnen, met als doel het identificeren van specifieke toekomstige gebeurtenissen.

Een data scientist zal de data vanuit vele, soms niet eerder bekende invalshoeken bekijken.

Data Science A1
spacers

Data science use cases

Organisaties moeten hun complexe en sterk groeiende data-omgevingen exploiteren om kansen te benutten, de bedrijfsvoering te optimaliseren, nieuwe verdienmodellen te identificeren, en de omzet laten groeien.

Data Science verandert de manier waarop we zaken doen. Hier zijn enkele voorbeelden van hoe dat science wordt toegepast in verschillende bedrijfstakken, zoals het bankwezen, de detailhandel, transport, gezondheidszorg, e-commerce, enz.

Data Science info