Business Monitoring

Business Monitoring, ook wel Business Performance Management genoemd, omvat alle processen, methodologieën en technologieën die organisaties gebruiken voor het meten, bewaken en beheren van hun bedrijfsprestaties.

Verzamelen van data voor de actuele status van de bedrijfsvoering

In de Business Monitoring fase verzamelen organisaties klanten-, product- en operationele data om dashboards en rapporten te genereren die inzicht geven in de actuele status van de bedrijfsvoering. Men kijkt hierbij naar het verleden: 

  • Welke producten/diensten zijn het beste verkocht ?
  • Wie zijn mijn beste klanten ?
  • Wat was mijn omzet het afgelopen jaar ?
  • etc.

 

Orbit SVG_Data Maturity Model NL phase1 illust
spacers

Onze dienstverlening

Hoe complexer de organisatie, hoe meer technologieën er ingezet moeten worden voor het voor het verkrijgen van eenduidige informatie uit verschillende data "silo's". 

In de business monitoring fase ondersteunen wij onze klanten door middel van onze expertise bij het ontsluiten, verwerken, analyseren en visualiseren van diverse databronnen en processen.

Meer weten
spacers

KPI Dashboards

Een KPI dashboard verzamelt, groepeert, organiseert en visualiseert de belangrijke gegevens met betrekking tot de bedrijfsvoering, en biedt een snel overzicht van de bedrijfsprestaties.

Een dashboard is niet gemaakt om te vullen met data, maar juist om data begrijpelijk te maken. Een juiste visualisatie van de data door o.a. kleurindicatoren, en het plaatsen in de relevante business context is van groot belang en stimuleert bijsturend gedrag.

KPI-dashboard-770x466
spacers

Data integratie

Data integratie is het proces van data verzamelen, combineren en structureren met als doel om vanuit samengestelde data nieuwe inzichten te verkrijgen.

In de meest elementaire vorm is het gebruik van Excel om data te verzamelen een eerste begin. Modernere organisaties die geautomatiseerd en met hogere frequentie deze data verzameling willen actualiseren, kiezen voor gespecialiseerde ETL/ELT software en databases.

Full Orbit heeft veel ervaring met het ontwikkelen van ETL/ELT programmatuur en bijbehorende methodieken om data te structureren, zoals Inmon, Kimball en Data Vault.

Orbit SVG_Samengesteld beeld van de data
spacers

ETL/ELT

Conceptueel vindt data integratie plaats in drie stappen:

Extract

Het uit de systemen halen van de data, door gebruik te maken van diverse koppelingen.

Transform

Het uit elkaar rafelen van de systeem-specifieke structuur om deze om te vormen tot een nieuwe uniforme structuur. Coderingen in de data worden moeten worden doorgrond en begrijpelijk gemaakt, en vaak is het nodig de data te "vertalen".

Load

Alle omgevormde data bij elkaar worden gezet in een nieuwe structuur in een database of data warehouse, klaar voor gebruik door rapportage- en analysetools.

Afhankelijk van waar de transformaties plaatsvinden spreken we van ETL of ELT. Bij ETL is er sprake van een separate engine voor transformaties, bij ELT wordt de kracht van de database gebruikt om deze transformaties uit te voeren.

23_ETL & ELT_2
spacers

Data warehouse

Een data warehouse is een type databeheersysteem waarin gegevens uit diverse bronsystemen gecentraliseerd en geconsolideerd worden opgeslagen. Het data warehouse is ontworpen om informatie vanuit verschillende gezichtspunten en met hoge snelheid te kunnen analyseren.

Het gebruik van een goed ontworpen data warehouse biedt vele voordelen waaronder:

  • Geconsolideerde data van verschillende bronnen
  • Goed geïnformeerde besluitvorming
  • Analyse van historische data
  • Datakwaliteit, consistentie en nauwkeurigheid
  • Data analyse heeft geen impact op de prestaties van de bronsystemen
Deze voordelen zijn met name relevant voor rapportage tools en business intelligence initiatieven.
Benefits of DW NL