KPI Dashboards

Verkrijg bruikbare inzichten in de huidige bedrijfsvoering door middel van data visualisatie.

Overzicht door data visualisatie

Een KPI dashboard verzamelt, groepeert, organiseert en visualiseert de belangrijke gegevens met betrekking tot de bedrijfsvoering, en biedt een snel overzicht van de bedrijfsprestaties.

Door KPI dashboards te gebruiken zijn organisaties in staat om weloverwogen beslissingen nemen voor het realiseren van de langetermijndoelen.

KPI-dashboard-770x466
spacers

Bruikbare inzichten

Een goed ingericht dashboard geeft in één opslag overzicht van de prestaties van een organisatie waardoor er beter en sneller gestuurd kan worden op knelpunten en problemen.

Een dashboard is niet gemaakt om te vullen met data, maar juist om data begrijpelijk te maken. Een juiste visualisatie van de data door o.a. kleurindicatoren, en het plaatsen in de relevante business context is van groot belang en stimuleert bijsturend gedrag.

Orbit SVG_Actionable insights
spacers

Het KPI dashboard stappenplan

Full Orbit heeft voor tientallen organisaties succesvolle oplossingen ontwikkeld voor het eenduidig visualiseren van informatie.

Onze aanpak start vaak met workshops om de eenduidige informatiebehoefte vast te stellen en deze te vertalen naar informatiemodellen.

Via een stappenplan worden de antwoorden op de volgende vragen in kaart gebracht.

 

Orbit Icons red_Toepassingen

Wat wil je meten?

Het vaststellen van de juiste doelstellingen en KPI's zorgt ervoor dat informatie relevant is.
Orbit Icons red_Toepassingen

Wie is de doelgroep?

Personaliseren van dashboards maakt informatie relevanter.
Orbit Icons red_Toepassingen

Waar haal je de data?

Welke databronnen moeten er ontsloten worden, en welke bewerkingen moet de data ondergaan voordat deze bruikbaar is?
Orbit Icons red_Toepassingen

Welke tool wil je gaan gebruiken?

Het gebruik van flexibele rapportage software heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Het is belangrijk om de juiste tool die aansluit bij de wensen van de doelgroep te selecteren.
Orbit Icons red_Toepassingen

Hoe ga je het dashboard inrichten?

De meest gemaakte fout bij het inrichten van een KPI-dashboard is de eenzijdige focus op data. Een dashboard is niet gemaakt om te vullen met data, wel om data begrijpelijk te maken.
Orbit Icons red_Toepassingen

Hoe ga je het dashboard onderhouden?

Wordt het dashboard door de doelgroep gebruikt? Zijn er wijzigingen nodig in bepaalde metrics of KPI's?