ML Engineering

Het coderen en implementeren van complexe, grootschalige machine learning-producten.

Data science modellen in de praktijk toepassen

Machine learning engineers en data scientist werken nauw samen om bruikbare oplossingen voor klanten te creëren. Hoewel er enige overlap is, richten data scientists zich op het analyseren van gegevens, het leveren van zakelijke inzichten en het maken van prototypemodellen, terwijl machine learning engineers zich richten op het in productie brengen van deze modellen door het coderen en implementeren van complexe, grootschalige machine learning-producten.

 

robot-worker-cg-rendering-md