Data Monetisation

Behandel data als activa en maximaliseer de waarde ervan.

Haal economisch voordeel uit data

Data monetisation verwijst naar het proces waarbij gegevens worden gebruikt om kwantificeerbaar economisch voordeel te behalen.

Interne of indirecte methoden omvatten het gebruik van gegevens om meetbare verbeteringen in de  bedrijfsprestaties te realiseren en om goed geïnformeerde beslissingen te nemen.

Externe of directe methoden zijn onder meer het delen van gegevens om gunstige voorwaarden of condities van zakenpartners te verkrijgen, informatie-ruilhandel, het rechtstreeks verkopen van gegevens (via een datamakelaar of onafhankelijk), of het aanbieden van informatieproducten en -diensten (bijvoorbeeld informatie als een waarde vermeerderende component aan een bestaand aanbod toevoegen).

Orbit SVG_Data Maturity Model NL phase4 illus
spacers

Indirecte monetisation

  • Proces efficiëntie of effectiviteit verbeteren
  • Kostenbesparingen realiseren
  • Slimme besluitvorming mogelijk maken
  • Data gebruiken voor prestatie statistieken en indicatoren
  • Risicobeperking
direct monetisation
spacers

Directe monetisation

  • Nieuwe producten of markten ontwikkelen
  • Data Sharing
  • Het bieden van inzichten, analyses en rapportages (bijv. abonnementen) voor nieuwe inkomsten
  • Ruwe data via brokers verkopen

 

indirect monetisation
spacers

Gegevens en analytics moeten worden gestuurd door bedrijfsresultaten

Te vaak wordt de bedrijfsstrategie niet ondersteund door gerelateerde datamanagement initiatieven en vice versa. Leidinggevenden moeten hun belangrijkste bedrijfsdoelen en strategische initiatieven evalueren door te kijken naar hoe gegevens hen kunnen ondersteunen.

Zodra de kwaliteit van gegevens op waarde wordt geschat en deze aan de bedrijfsstrategie wordt gekoppeld, kunnen de juiste structuren opgezet worden om er geld mee te verdienen.

Vaak houdt dit in dat er een multidisciplinair, multifunctioneel team wordt samengesteld, bestaande uit informatie product leads, datamanagement experts en managers uit sales, marketing en operations, om een ​​platform te creëren voor data gedreven bedrijfsinnovatie.

business value driven