5 tips om daadwerkelijk impact te maken met data

blog-header

De waarde van data ligt in het potentieel om inzichten te genereren die leiden tot beter zakendoen. Het verkrijgen van deze inzichten is echter niet voldoende, zij moeten leiden tot concrete acties om daadwerkelijk impact te hebben op de bedrijfsvoering.

Hoewel bedrijven steeds volwassener worden in het gebruik van technologie voor het verkrijgen van inzichten uit data, worstelen velen van hen nog met structurele zaken als de vertaling van de techniek naar de business, en het veranderen van de bedrijfscultuur van beslissingen nemen op basis van onderbuikgevoel, naar data gedreven besluitvormingsprocessen.

We zien bij organisaties grofweg drie structurele uitdagingen die hen ervan weerhouden om de maximale zakelijke impact uit data halen:

1. De scheiding van data-analyse en de business

In veel bedrijven wordt data-analyse als discipline compleet gescheiden gehouden van de dagelijkse business. Dit leidt enerzijds tot een gebrek aan begrip bij de business over wat er allemaal mogelijk is op het vlak van data-analyse, en anderzijds tot het opleveren van data-analyse “oplossingen” waar de business helemaal niet op zit te wachten.

2. De kloof tussen inzicht en impact

In veel gevallen wordt de stap van inzicht naar op inzicht gebaseerde waardecreatie niet of niet volledig gezet. Om een simpel voorbeeld te geven: het is niet voldoende om via een zogenaamd voorspellend onderhoudsmodel alleen te voorspellen wanneer machines kapot kunnen gaat. De échte business impact zit in het voorkomen hiervan, kort gezegd wat men met deze voorspelling doet. We zien vaak dat klanten op zich de waarde van data-analyse wel inzien, en dat er soms zelf één of meerdere proofs of concepts (PoC’s) zijn gedaan, maar dat deze op zichzelf staan en nooit zijn omgezet naar succesvolle schaalbare business use-cases.

3. Geen goede verankering op hoog bestuurlijk niveau van data-analyse als discipline

De zakelijke impact van op gegevens gebaseerde inzichten vindt alleen plaats wanneer data- analyse als discipline consequent én organisatiebreed wordt ingezet. Dit vereist de specifieke aandacht, toewijding en leiding van iemand op hoog bestuurlijk niveau met de autoriteit om dit soort op inzichten gebaseerde transformaties daadwerkelijk door te voeren. Bij veel bedrijven ontbreekt deze commitment van het hoger management nog vaak.

5 tips om daadwerkelijk impact te maken met data

Er is geen simpele, standaard aanpak om bovenstaande barrières in een organisatie te slechten. Wel kunnen we vijf strategische tips geven om er voor te zorgen dat je daadwerkelijk impact maakt met je data en de verkregen inzichten:

1. Focus eerst op de business en daarna op de data. Identificeer eerst zakelijke use-cases waarin je gelooft, en denk vervolgens na over de data en modellen die je nodig hebt om ze daadwerkelijk operationeel te krijgen in plaats van andersom.

2. Focus op de top 3 use-cases die het gemakkelijkst of het snelst te implementeren zijn, of die de grootste business impact genereren.

3. Bouw snel en pragmatisch een flexibele IT-basis die wendbaar is – “bouw de auto terwijl je er in rijdt”.

4. Huur data-specialisten in en link ze aan je business teams om snel tot een proof of value te komen.

5. Richt een schaalbare centrale data-analyse afdeling binnen je bedrijf in, en zorg ervoor dat de mogelijkheden en voordelen hiervan organisatiebreed worden begrepen en gebruikt.

Naast het beter en vollediger benutten van data, moeten organisaties zich erop richten om daadwerkelijk impact te maken met te verkregen inzichten door ze vertalen in de implementatie van concrete business use-cases. Het tegelijkertijd implementeren én orkestreren van meerdere gebruiksscenario’s, om over de volledige breedte van de organisatie impact te genereren, vereist een volledige technologische transformatie van de bedrijfsvoering.

Meer weten?

Download de whitepaper "Hoe bouw je effectieve KPI Dash-boards", inclusief 10 best practices.

CTA Whitepaper (1)