Whitepapers

Bij Full Orbit zijn we altijd op zoek naar de nieuwste kennis en laatste trends. Deze nieuwe ontwikkelingen delen we graag met onze klanten. Op deze pagina vind je daarom een overzicht van onze whitepapers.

Whitepaper

Auto Oplaadnetwerk Planning met Genetisch Algoritme 

Genetische algoritmes worden in veel domeinen toegepast, zoals engineering, financiën en biologie. Het genetische algoritme is een generiek model en kan toegepast worden op verschillende optimalisatieproblemen. Dit betekent dat er weinig diepgaande probleem specifieke aanpassingen nodig zijn. 

Full Orbit heeft de ambitie zich te onderscheiden als een toonaangevende dienstverlener op het gebied van optimalisatieproblemen. Een casestudie over een auto oplaadnetwerk planning in Pennsylvania wordt in deze whitepaper gebruikt als voorbeeld om de werking en implementatie van een GA uit te leggen. 

Download de Whitepaper
spacers

Whitepaper

Data-Applicaties: Succesvol realiseren, beheersen en groeien

Data-applicaties bieden allerlei kansen voor bedrijven bij de ondersteuning van besluitvorming of als middel voor nieuwe producten en diensten. Bijvoorbeeld door met weerdata te voorspellen hoeveel zonne- en windenergie er opgewekt gaat worden, om zo het elektriciteitsnetwerk in balans te houden. Of het gebruiken navigatiedata die met de snelheid van auto’s voorspelt waar en hoelang de files zijn om zo alternatieve routes te kunnen suggereren. We maken, vaak zonder dat we het weten, dagelijks al gebruik van data-applicaties.  

Hoe je jouw organisatie in de juiste positie kunt te brengen om ook data-applicaties te ontwikkelen en de voordelen ervan te benutten is het onderwerp van deze whitepaper.
Deze whitepaper beschrijft de best practices om data-applicaties te ontwikkelen en beheren (Ops), de levenscyclus van data-applicaties, de functionele bouwblokken die nodig zijn en het pad naar volwassen data-applicatie ontwikkeling binnen je hele organisatie.

Download de Whitepaper
spacers

Whitepaper

Het Moderne Dataplatform: Toekomstbestendig fundament voor datagedreven besluitvorming

De zakelijke behoeften evolueren snel. Digitalisering, Internet of Things (IoT) en sociale media creëren een grote verscheidenheid aan informatie waarvan bedrijven optimaal gebruik willen maken en waarmee ze beslissingsondersteunende modellen willen bouwen.

Veel traditionele datawarehouses kunnen niet voldoen aan de vereisten rondom modernisering, aangezien Big Data en realtime analyse een nieuwe manier van omgaan met gegevens vereisen.  Met dit in gedachten wordt de behoefte aan een flexibel, betrouwbaar en schaalbaar Dataplatform steeds groter.

Deze whitepaper legt uit wat een modern dataplatform precies inhoudt, uit welke verschillende componenten het bestaat, en hoe de inzet van deze componenten analytische prestaties mogelijk maakt met een snelheid en schaalgrootte die voor legacy business intelligence- en datawarehouseplatforms niet haalbaar is.

 

Download de Whitepaper

 

Het Moderne Dataplatform (1)
spacers

Whitepaper

Data-Applicaties: De Kracht van Realtime Inzichten en Interactieve Gebruikerservaringen

Data-applicaties bieden rijke, snelle inzichten, in combinatie met automatisering en integratie. Zij stellen organisaties in staat compleet nieuwe bedrijfsmodellen te creëren, hun activiteiten te voorzien van ongekende niveaus van automatisering, en hun productiviteit aanzienlijk te verbeteren.

Download de Whitepaper
spacers

Whitepaper

De 6 basisprincipes van een Data Science Project

De wereld is constant aan het veranderen en er wordt steeds meer data verzameld en opgeslagen. Data Scientists zijn in staat om waardevolle inzichten uit deze grote hoeveelheden data te halen, en Data Science wordt daardoor steeds populairder. Helaas zijn er ook veel Data Science projecten die mislukken.

Hoe zorg je er nu voor dat je Data Science project succesvol verloopt? In deze whitepaper bespreken we de volgende zes belangrijke basisprincipes om een Data Science project succesvol te laten verlopen:


1. De doelstelling helder krijgen
2. Uitvoeren van een Exploratory Data Analysis
3. Algoritme selectie
4. Feature selectie
5. Model selectie: Hyperparameter Tuning & Cross Validation
6. Model Evaluatie 

Download de Whitepaper
spacers

Whitepaper

Handleiding voor succesvolle Data Science projecten

Steeds meer bedrijven passen Data Science of Machine Learning toe om voorspellingen te kunnen maken op basis van hun data. Echter, maar een klein percentage van deze initiatieven groeit uit tot een volwaardige eindproduct. Dat werpt de volgende vragen op.

  • Wat zijn de factoren van een geslaagd Data Science project?
  • In welke stappen kom je van een idee tot een goede oplossing?

Deze handleiding geeft meer inzicht in de levenscyclus van Data Science projecten en is gebaseerd op ervaringen met complexe data gedreven oplossingen.

 

Download de Whitepaper
spacers

Infographic

Business Intelligence vs Data Science

Wil je meer weten over de waarde die Data Science je bedrijf kan bieden, en wat het verschil is ten opzichte van standaard Business Intelligence oplossingen?  Download dan nu de Infographic.

 

Download de Infographic
spacers

Whitepaper

Hoe bouw je effectieve KPI Dashboards?

Strategische besluitvorming is gebaseerd op accurate informatie. Door nauwkeurige data in een overzichtelijk format beschikbaar te hebben, kun je actiegerichte beslissingen nemen die van invloed zijn op de bedrijfsprestaties. In dit whitepaper laten we zien dat door het gebruik van Business Intelligence oplossingen, gecombineerd met een aantal best practices, je beter in staat bent om prestatiemetingen te tracken en meer waarde te halen uit de bedrijfsdata.

 

Download de Whitepaper