Expertise

Door onze expertise op het vlak van Datamanagement, Data Visualisatie en Data Science helpen wij klanten de transformatie naar een data gedreven organisatie te versnellen.
spacers

Data gedreven

We leven in een data gedreven wereld. In het afgelopen decennium is data synoniem geworden met waarde, en wordt door gerenommeerde instanties als The Economist als de meest waardevolle hulpbron ter wereld omschreven.


Het beschikken over een data gedreven organisatie is dan ook een enorm populair thema. Inzichten uit data zorgen ervoor dat organisaties in staat zijn om betere beslissingen te nemen, kosten te besparen en beter in te spelen op veranderingen.


Het is voor organisaties niet langer voldoende om beslissingen te nemen op basis van onderbuikgevoel. Om concurrerend te blijven, moet het strategische besluitvormingsproces gebaseerd zijn op feiten, en worden ondersteund door juiste informatie, op het juiste moment en in het juiste formaat.

Is-Data-the-New-Gold-1
spacers

Data maturity model

Hoewel steeds meer bedrijven de kansen van data gedreven werken zien, worstelen velen van hen nog om de waarde van hun data daadwerkelijk te benutten.

Full Orbit stemt haar dienstverlening en te implementeren oplossing af op het stadium van data volwassenheid waarin onze klanten zich bevinden.

Dit kan variëren van het leveren van Business Intelligence oplossingen voor klanten die allereerst helder inzicht willen krijgen de huidige staat van hun bedrijfsvoering, tot zeer geavanceerde Data Science oplossingen, waarbij door algoritmes aangestuurde modellen real time reageren op events, en zorgen voor de aansturing van bedrijfsprocessen.

Wij maken de kritische succesfactoren en het proces van waardecreatie uit data voor hen inzichtelijk, waardoor zij zich kunnen focussen op hun daadwerkelijk realiseren van hun organisatiedoelstellingen én hun ambities ten aanzien van de omslag naar een data gedreven organisatie.

 

Orbit SVG_Data Maturity Model-1
spacers

De vier fasen van het data maturity model

Op weg naar een data gedreven organisatie

Orbit SVG_Data Maturity Model icon Business-Monitoring
Beschrijvende analyses verwerken historische gegevens en beantwoorden de vraag: "Wat is er gebeurd?". Het is de meest elementaire vorm van data-analyse en bevat samenvattende statistieken en aggregaties in de vorm van dashboards en rapporten.
Orbit SVG_Data Maturity Model icon Business-Insights
Diagnostische analyses beantwoorden de vraag: "Waarom is dit gebeurd?". Ze zoeken naar de oorzaak door middel van Data Science technieken. Machine Learning modellen worden vervolgens ingezet om met zekere waarschijnlijkheid te voorspellen wat er in de toekomst gaat gebeuren.
Orbit SVG_Data Maturity Model icon Business-Optimisation
Prescriptieve analyses beantwoorden de vraag "Wat zouden we nu het beste kunnen doen?". Prescriptieve analyses bieden aanbevolen acties op basis van voorspelde resultaten, zodat je bedrijf met vertrouwen de beste weg voorwaarts kan kiezen.
Orbit SVG_Data Maturity Model icon Data-Monetisation
Bij Data Monetisation wordt data gebruikt om kwantificeerbaar economisch voordeel te behalen. Voorbeeld hiervan is het gebruiken van data-inzichten voor het ontwikkelen van nieuwe producten of markten, of om andere doelgroepen, kanalen en markten te benaderen.
spacers