Expertise

We richten ons op een langdurige relatie met onze klanten, waarbij we door de implementatie van hoogwaardige en innovatieve oplossingen, bijdragen aan hun zakelijke doelstellingen.

Data maturity model

Organisaties bewegen zich met verschillende snelheden met betrekking tot de manier waarop ze gegevens en geavanceerde analyses gebruiken om concurrentievoordeel te creëren.

Sommige organisaties bewegen zich heel voorzichtig, omdat ze niet duidelijk hebben waar en hoe ze moeten beginnen, en welke van de grote hoeveelheid nieuwe technologische innovaties ze moeten inzetten om hun datatraject te starten.

Anderen gaan in een sneller tempo om data-analytics te integreren in hun bestaande bedrijfsprocessen om zo betere besluiten te kunnen nemen.

Een select aantal kijkt veel verder dan alleen het verbeteren van hun bestaande bedrijfsprocessen met data-analyse. Deze organisaties zijn pro-actief op zoek naar het identificeren en benutten van nieuwe kansen voor data monetisation.

Orbit SVG_Data Maturity Model-1
spacers

Ontzorgen door expertise

In welke fase van het data maturity model onze klanten zich ook bevinden, doordat wij de onderliggende complexiteit van het implementeren van de diverse data gerelateerde oplossingen voor onze rekening nemen, kunnen wij ze ontzorgen.

Wij maken de kritische succesfactoren en het proces van waardecreatie uit data voor hen inzichtelijk, waardoor zij zich kunnen focussen op hun daadwerkelijk realiseren van hun organisatiedoelstellingen én hun ambities ten aanzien van de omslag naar een data gedreven organisatie.

Orbit SVG_Data Maturity Model NL
spacers