Privacy Policy

spacers

Privacy Policy

Full Orbit B.V. hecht veel waarde aan het waarborgen en beschermen van de privacy van haar bezoekers en klanten. Daarom beschrijven wij in dit privacy beleid welke informatie wij verzamelen en hoe wij deze informatie gebruiken op onze website en voor onze diensten. Door de informatie en diensten van Full Orbit te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacy beleid en de algemene voorwaarden.


DEFINITIES

 • Wanneer wij schrijven “Full Orbit”, “we”, “wij”, “ons” of “onze” refereren wij naar Full Orbit B.V.
 • Wanneer wij schrijven “website” refereren wij naar onze websites op full-orbit.com, full-orbit.nl en andere websites die onderdeel vormen van onze dienstverlening
 • Wanneer wij het hebben over “diensten” refereren wij naar het totaal van onze websites, hosting platformen, managed services en applicaties
 • Wanneer we het hebben over “informatie” refereren wij naar alle verschillende vormen van al of niet persoonsgebonden data die u ons aanbiedt en welke wij verzamelen bij het leveren van onze diensten

INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN

Full Orbit verzamelt informatie over u voor het leveren van haar diensten en het voldoen aan wet- en regelgeving. Onder de verzamelde informatie verstaan wij:

 • Naam, e-mailadres, telefoonnummer en factuur- en adresgegevens;
 • IP-adres, cookies, locatie informatie, datum en tijd, browsertype en verrichte acties op onze websites;
 • Logfiles die informatie bevatten over toegang tot en gebruik van diensten die u bij ons afneemt;
 • E-mail en andere correspondentie die betrekking heeft tot het gebruik van onze diensten.

Onze website en diensten zijn niet gericht op minderjarigen onder 18 jaar en wij verzamelen niet bewust informatie van minderjarigen. Als u vermoedt dat wij onverhoopt persoonsgegevens hebben verzameld over minderjarigen, neem dan contact op via info@full-orbit.com, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN

Wij verwerken uw informatie primair om onze diensten aan u te kunnen leveren. We gebruiken uw informatie:

 • Om u te voorzien van ondersteuning;
 • Om te informeren over onderhoud en andere relevante werkzaamheden die betrekking hebben tot onze diensten;
 • Voor financiële en administratieve doeleinden;
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven en andere bedrijfsinformatie (indien u zich hiervoor heeft aangemeld);
 • Voor het verbeteren van onze producten en dienstverlening;
 • Voor technische analyses bij problemen;
 • Voor informatieoverdracht in het geval van een verkoop, fusie, consolidatie of overname van het bedrijf;
 • Bij dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of juridische procedures, of om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen of te verdedigen tegen juridische claims.

DELEN VAN INFORMATIE MET DERDEN

Voor een correcte werking van onze dienstverlening maken wij gebruik van derde partijen en partners. Het is deze partijen niet toegestaan om de informatie die wij met hen delen op een andere manier te gebruiken dan de doeleinden waarvoor deze partijen door ons zijn ingeschakeld. Wij zullen nooit uw persoonlijke informatie delen, verkopen of verhuren aan bedrijven of de overheid zonder uw toestemming, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of worden. Wij kunnen uw informatie delen om de volgende redenen:

 • Indien uw informatie noodzakelijk is voor serviceproviders die voor u benodigde diensten aan Full Orbit leveren en aan strategische partners die ons helpen Full Orbit te vermarkten, zoals bijvoorbeeld het verzenden van nieuwsbrieven;
 • Het verwerken van online betalingen en het voeren van de boekhouding;
 • Om u te voorzien van ondersteuning (echter alleen na uw expliciete toestemming);
 • Wanneer we wettelijk verplicht zijn of wettelijk worden verplicht om informatie bekend te maken, zoals een geldige rechterlijke uitspraak of een geldige dagvaarding. Wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een geldig verzoek van de overheid;
 • Om onze algemene voorwaarden af te dwingen;
 • Als een overdracht van uw gegevens vereist is in het geval van een reorganisatie, fusie of verkoop van het bedrijf;
 • Als we vaststellen dat verzamelde informatie geen persoonsgegevens bevatten en u niet identificeren.


GEBRUIKSANALYSE VAN ONZE WEBSITE

Om het bezoek en het gebruik van onze websites doorlopend te kunnen analyseren, maken wij gebruik van Google Analytics. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt die ons inzicht verschaffen in het bezoek van de verschillende onderdelen en pagina’s. Deze gegevens gebruiken wij om de structuur, navigatie en inhoud te kunnen analyseren en verbeteren. De statistieken en overige rapportages zijn voor ons niet herleidbaar naar personen.

Voor de cookies die hierbij worden geplaatst en de mogelijke data die hiermee wordt verzameld, verwijzen wij naar de volgende pagina: https://www.google.com/policies/privacy/


BEVEILIGING VAN UW INFORMATIE

Uw informatie wordt door Full Orbit beveiligd tegen verlies, diefstal en misbruik door middel van administratieve, technische en fysieke maatregelen. Ook worden ze beschermd tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en/of vernietiging. Gegevens die ingevoerd worden via een online formulier worden altijd via een beveiligde verbinding verstuurd. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers en klanten helpen ons om onze diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren.


BEWAARTERMIJN EN WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

Full Orbit is wettelijk verplicht om uw gegevens te bewaren en deze aan derden te verstrekken indien gevraagd wordt. U kunt daarbij denken aan het verstrekken van informatie aan bevoegde autoriteiten bij een strafrechtelijk onderzoek. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan en noodzakelijk voor de levering van onze diensten.


INZIEN EN CORRIGEREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Als individu heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Verzoeken hiertoe zullen wij binnen 30 dagen verwerken. Full Orbit behoudt zich het recht voor om onredelijke verzoeken of verzoeken die niet wettelijk verplicht zijn te weigeren.


SLOTOPMERKINGEN

Indien u vragen of klachten hebt over het privacybeleid van Full Orbit, kunt u contact met ons opnemen via info@full-orbit.com of telefonisch via +31(0) 20 5300 390. Wij behouden ons het recht om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in onze privacy policy. In geval er een wijziging van ons privacy beleid plaatsvindt, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.