Data Management

Doel van data management is om ervoor te zorgen dat de aanwezige data compleet, betrouwbaar en op tijd beschikbaar is voor toepassingen die van die data gebruik maken.

Lees meer

Doorbreken van datasilo's

Eén van de grootste uitdagingen bij het nemen van datagestuurde beslissingen is het gebrek aan gemakkelijke toegang tot data. In een groot aantal organisaties vormen zogenaamde datasilo’s een veel voorkomende bron van inefficiëntie. Een datasilo is een hoeveelheid data die toegankelijk is voor één afdeling, maar geïsoleerd is van de rest van de organisatie.

De beste inzichten ontstaan door gegevens uit zoveel mogelijk bronnen te verzamelen en deze met elkaar in relatie te brengen. Behalve het feit dat verschillende bronnen moet worden ontsloten, worden de gegevens in die bronnen vaak ook nog in verschillende formaten opgeslagen. Dit maakt het lastig om deze voor analyses te gebruiken.

datasilos 2
spacers

Fundament voor eenduidige informatie

Ruwe gegevens zijn precies dat – ruw en onbewerkt. Data management heeft als doel om ervoor te zorgen dat de aanwezige data compleet, betrouwbaar en op tijd beschikbaar is voor toepassingen die van die data gebruik maken.

Door met goed data management de data uit alle verschillende bronnen op geautomatiseerde wijze in één omgeving onder te brengen, vaak in de vorm van een datawarehouse, ben je ervan verzekerd dat je 24/7 toegang hebt tot geverifieerde, eenduidige, tijdige en relevante data. Daarnaast helpt een datawarehouse je te voldoen aan de diverse data governance eisen.

 

Data warehouse versus operationele database
spacers

Gratis Whitepaper

Het Moderne Dataplatform

De zakelijke behoeften evolueren snel. Digitalisering, Internet of Things (IoT) en sociale media creëren een grote verscheidenheid aan informatie waarvan bedrijven optimaal gebruik willen maken en waarmee ze beslissingsondersteunende modellen willen bouwen.

Veel traditionele datawarehouses kunnen niet voldoen aan de vereisten rondom modernisering, aangezien Big Data en realtime analyse een nieuwe manier van omgaan met gegevens vereisen.  Met dit in gedachten wordt de behoefte aan een flexibel, betrouwbaar en schaalbaar Dataplatform steeds groter.

Deze whitepaper legt uit wat een modern dataplatform precies inhoudt, uit welke verschillende componenten het bestaat, en hoe de inzet van deze componenten analytische prestaties mogelijk maakt met een snelheid en schaalgrootte die voor legacy business intelligence- en datawarehouse-platforms niet haalbaar is.

 

Download de Whitepaper
Het Moderne Dataplatform (1)
spacers
spacers
spacers

Neem vrijblijvend contact op

Stel je vraag aan Eric

 

Eric van Ettekoven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten?