Haal het maximale uit je data: de 9 voordelen van data integratie

blog-header

Je hebt misschien wel eens gehoord van een datasilo, een vaste opslagplaats van informatie. Als een boerensilo is de inhoud geïsoleerd van de buitenwereld. Zelfs als gegevens niet regelmatig hoeven te worden gebruikt, zijn datasilo’s nog steeds inefficiënt om mee te werken, ze staan samenwerking en combinatie met andere (externe) data in de weg. Door je gegevens actief te integreren, vermijd je de nadelen van de gevreesde silo en kun je het grenzeloze potentieel dat in de data verscholen ligt ontsluiten.

Data-integratie betekent het combineren van informatie uit verschillende bronnen tot iets nuttigs. IBM definieert het als zowel een technisch als een bedrijfsproces voor "het ontdekken, opschonen, bewaken, transformeren en leveren van gegevens uit verschillende bronnen".

Hieronder vindt je 9 redenen waarom het integreren van gegevens essentieel is voor zowel technische als zakelijke toepassingen.

1. Combineer de sterke punten van de verschillende data formaten

Elk gegevensformaat is ontworpen met een reden. Het vertegenwoordigt informatie op een specifieke manier, anders dan andere formaten, met unieke attributen, metadata, structuur en schema. Door gegevens met verschillende formaten te integreren, worden de verschillende specialiteiten aan de totale gegevensset toegevoegd.

2. Profiteer van data uit gespecialiseerde applicaties

Elke applicatie die met gegevens werkt transformeert, analyseert en visualiseert deze data op een speciale manier. Door deze applicatiespecifieke data te ontsluiten te transformeren en te consolideren kan deze voor andere, vaak analytische doeleinden, worden gebruikt.

3. Verminder de complexiteit van gegevens

Een data-integratieoplossing vereenvoudigt de interactie tussen verschillende systemen.

Het aantal mogelijke interfaces tussen applicaties in een organisatie neem exponentieel toe met het aantal applicaties. Een organisatie met duizend applicaties zou theoretisch wel een half miljoen interfaces kunnen hebben.

Deze spaghetti van interfaces wil je voorkomen door het opstellen van een data-integratieplan. Bij gegevensintegratie draait het om het beheren van complexiteit, het stroomlijnen van deze verbindingen en het gemakkelijk maken om gegevens aan elk systeem te leveren. Dit kan inhouden dat er een centrale data “hub” wordt gemaakt, waarop men gemakkelijk data kan publiceren en waarvandaan de data door gebruikers “geconsumeerd’ kan worden.

4. Verhoog de waarde van gegevens door middel van uniforme systemen

Het samenbrengen van ongelijksoortige datasets verhoogt de waarde van de informatie. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het samenvoegen met en gebruikmaken van externe gegevens (bijv. van leveranciers);
  • Het combineren van gegevens van verschillende aard (gestructureerd, ongestructureerd, ruimtelijk, tabelvormig, web, raster, big data, enz.);
  • Het combineren van databases uit verschillende opslagplaatsen.

5. Maak gegevens beter beschikbaar

Door gegevens te centraliseren, kan iedereen binnen een bedrijf (of daarbuiten, afhankelijk van uw doelen) deze gemakkelijk ophalen, inspecteren en analyseren.

Gemakkelijk toegankelijke data betekent gemakkelijk te transformeren data. Mensen zullen de gegevens eerder in hun projecten integreren, de resultaten delen en de gegevens up-to-date houden. Deze cyclus van beschikbare data is essentieel voor innovatie en kennisuitwisseling.

6. Werk beter samen

Met toegankelijkheid komt eenvoudigere samenwerking. Iedereen die met de gegevens werkt, zal het gemakkelijker vinden ermee aan de slag te gaan, nu ze de gegevens daadwerkelijk kunnen gebruiken in het formaat dat ze nodig hebben. Of samenwerking nu inhoudt dat er wordt gedeeld tussen interne teams en applicaties, of tussen organisaties, geïntegreerde gegevens zijn completer omdat er meerdere mensen aan bijdragen.

7. Neem slimmere zakelijke beslissingen

Geïntegreerde data betekent transparante processen binnen uw bedrijf. Door mensen de flexibiliteit te geven om uw gegevens in welk systeem dan ook te gebruiken, geeft u hen de mogelijkheid om de informatie beter te begrijpen. Het is veel gemakkelijker - en informatiever - om door georganiseerde opslagplaatsen te navigeren die een verscheidenheid aan geïntegreerde datasets bevatten.

8. Data-integriteit

Data-integratietechnologie moet de informatie die doorkomt opschonen en valideren. We willen natuurlijk allemaal dat onze gegevens robuust en van hoge kwaliteit zijn. Een integratiestrategie zorgt ervoor dat gegevens vrij zijn van fouten, inconsistenties en duplicaten.

9. Profiteer van “live” data

Integratie met Cloud systemen is een manier om te profiteren van de voordelen van live data. Een geïntegreerde data-oplossing maakt het gemakkelijk om informatie up-to-date te houden. De input van één systeem kan zich verspreiden over alle geïntegreerde systemen, waardoor uw gegevens actueel blijven.

Elk gegevenstype kan in een grote verscheidenheid aan bronnen voorkomen. Het ontwikkelen van een integratiestrategie - zowel de technische als de zakelijke aspecten - is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de gegevens van uw organisatie hun maximale potentieel bereiken.

Meer weten?

Download de onderstaande klantcase en lees hoe Shuttel Discovery door data integratie in staat is om:

  • snellere en betere beslissingen te nemen op basis van real-time data;
  • betere dienstverlening te geven aan hun klanten door hen gepersonaliseerd en gedetailleerd inzicht te verstrekken in het reisgedrag van hun medewerkers;
  • betere condities en afstemming met mobiliteitspartners te realiseren;
  • een nieuwe marktpropositie omtrent elektrisch laden te lanceren.

Klantcase Shuttel Discovery