Welk BI platform past het best bij jou?

blog-header

Researchbedrijf Gartner stelt in zijn meest recente onderzoeksrapport naar Analytics en Business Intelligence Platforms dat de 20 onderzochte producten zich "niet langer onderscheiden door hun datavisualisatie mogelijkheden, die zijn standaard. Alle leveranciers kunnen een interactieve dashboard met key performance indicators (KPIs) opleveren met veelvoorkomende grafieken (bar/column, line/area, scatter, pie and geographic maps) en gebruikmaken van een brede range aan databronnen".

Natuurlijk is er nog genoeg te kiezen en echt niet alleen voor de fijnproevers op het gebied van augmented reality. Het gaat dan om andere aspecten. Denk daarbij aan security, ingebouwde catalog voor metadata en mogelijkheden om informatie-elementen en rapportages te hergebruiken. Deze aspecten spelen een rol als de complexiteit van de omgeving en informatievraag toeneemt. Door deze aspecten te beoordelen kan een bruikbare differentiatie worden aangebracht in de verschillende producten. 

Total Cost of Ownership

De totale kosten over meerdere jaren (TCO) is meer dan de afschrijving van de aanschafkosten of maandelijkse cloudkosten. Het zijn ook de kosten die nodig zijn om de omgeving operationeel te houden (support, housing, hosting) en de mogelijkheden om bestaande rapportages aan te passen en consistent te houden (ontwikkeling en beheer). Consistentie is eenvoudiger als elementen en rapportages worden herbruikt. Er kan dan worden volstaan met een centrale aanpassing.

Door de TCO in ogenschouw te nemen is een goede differentiatie te maken tussen de verschillende producten.

Microsoft PowerBI

In de praktijk zien we dat Microsoft PowerBI erg succesvol is in omgevingen met een relatief eenvoudige of toegespitste informatievraag, zoals bij kleinere organisaties of afdelingen. Dit wordt ook onderbouwd door onderzoeken die uitwijzen dat de dashboards en onderliggende "workspaces" bijna 1 op 1 voorkomen. Dit is een direct gevolg van de beperkte mogelijkheden om informatie-elementen en rapporten te herbruiken binnen PowerBI. Uiteindelijk leidt dit tot een complexe omgeving om te onderhouden en is doorgroei naar een bedrijfsbrede standaard niet mogelijk. Daarnaast lopen de product features van de cloud versie van PowerBI niet gelijk op met de versie die op een eigen server kan worden geïnstalleerd (on-premise). De keus voor PowerBI betekent in bijna alle gevallen een keus voor Microsoft Azure.

Tableau

Tableau is in aanschaf duurder, maar heeft wel alle mogelijkheden in zich om op een goede manier informatie-elementen te herbruiken. Dit zorgt ervoor dat omgevingen niet te complex worden en de beheerkosten niet uit de bocht vliegen. De metadata ondersteuning zorgt dat complexere informatievragen mogelijk zijn. We zien in de praktijk dan ook veel enthousiasme voor Tableau, ook als bedrijfsstandaard in gebruik. Het nadeel is dat Tableau geen echte cloudoplossing is. Er is wel Tableau Online, maar die gebruikt niet de elasticiteit van echte cloudproducten.

Meer weten?

Wil je meer weten over welk BI platform het beste bij jou past? Meld je aan voor de Full Orbit dashboard binnen één week aanbieding, en maak kennis met onze BI specialisten.

CTA Dashboard in 1 week (5)